Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của nhóm nghiên cứu Khoa Ngoại ngữ

21 tháng 06, 2023

Ngày 05/01/2023, Hội đồng khoa học Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Phát triển kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh thông qua các hoạt động học tập trên lớp theo mô hình các nhóm đa trí tuệ cho học viên các lớp đại học văn bằng 2, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Phú Yên” do TS. Châu Văn Đôn – Trưởng khoa Ngoại ngữ làm chủ nhiệm đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là TS. Lê Đức Thoang – UVBTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.
 
Top